2016. február 15. Bartal Tamás javaslata a postatörvény módosítására

Bartal Tamás részt vett a Gazdasági Bizottság ülésén, ahol megtárgyalták a postatörvény módosítására irányuló indítványt.

A helyettes államtitkár az ülésen rámutatott arra, hogy a jelenlegi postai szabályozást mindenképpen meg kell változtatni, mert logikátlan. Azt írja elő ugyanis, hogy az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó adatot közérdekű adatként nem kell kiadni, míg a versenypiacit igen. Szerinte a benyújtott javaslat tágítja azoknak az adatoknak a körét, amelyeket közérdekű adatként ki tud adni a Magyar Posta közérdekű adat igénylésekor.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy nem alkotmányellenes a beadott javaslat, mert teljes mértékben összhangban van az Alaptörvénnyel illetve az információs törvénnyel.