Önéletrajz

Bartal Tamás helyettes államtitkár1973. július 26. napján születtem Budapesten abban a kórházban, ahol jó harminc évvel később lányaim is világra jöttek: a Szent Imre Kórházban. Születésemtől fogva a budai XII. kerületen laktam és a Hegyvidék hűséges lakója vagyok ma is. Bár családom nemesi gyökerekkel rendelkezik, következetesen budai polgárnak vallom magam.

1979 és 1987 között a budai Arany János Általános Iskola tanulója voltam.  Kisgyermekként közeli élményeket szereztem a kommunista diktatúra embertelenségéről. Alsós koromban egy tanárnő feljelentette családomat, mert öcsémmel hittanra jártunk. Ebből édesanyámnak származott munkahelyi problémája. 1985 áprilisában, 11 évesen pedig az Iparművészeti Múzeumban kísértek a múzeumigazgató elvtárs irodájába pisztolytáskás rendőrök, amiért hazánk “felszabadulásának” negyvenedik évfordulóján a “hős” szovjet katonáknak szentelt tárlat vendégkönyvét meggyaláztam. A viccesnek szánt bejegyzésben hivatkozott Golyófej egy képregény alak volt, de az apparatcsikok azt gyanították, Rákosi Mátyásra utaltam és politikai provokációnak vélték az ártatlan diákcsínyt. Azzal fenyegettek, hogy az ország összes iskolájából kirúgnak és sem gimnáziumba, sem egyetemre nem járhatok. Akkor a rendszer még öröknek tűnt, így a veszély valós volt. Végül tanáromnak köszönhetően szóbeli figyelmeztetéssel megúsztam a dolgot. (Az elvtársaknak az esetet úgy bosszultam meg, hogy később három egyetemi diplomát szereztem.)

1987 és 1991 között a pesti Madách Imre Gimnáziumban tanultam, angol tagozatos osztályban. Ez az időszak egybeesett a pártállam lebomlásának, a demokratikus pártok alakulásának és az első szabad választások időszakával. Barátaimmal több tüntetésen, majd politikai megmozduláson vettünk részt, támogatva a nemzeti ellenzéket. Az élmények hatására indultam harmadikos gimnazista koromban a diákelnöki választáson, majd az összdiákság többségének bizalmát elnyerve 1990-ben egy éven át a tanulók érdekeit képviseltem diákvezetőként. Középiskolás éveimre a mai napig nosztalgiával emlékszem, sok kiváló embert ismertem meg ez idő alatt és barátaim nagy része is a gimnazista osztályomból került ki.

Még be sem töltöttem a tizennyolcadik születésnapomat, már felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára. A négy és fél éves egyetemi időszak mindörökre szép emlék marad: a kemény vizsgaidőszakok mellett volt időnk a kikapcsolódásra is – sok élményt, ismerőst szereztem ebben az időszakban. Általános jogi doktori diplomámat 1996 februárjában szereztem meg “summa cum laude” minősítéssel.

1996 márciusától három évig ügyvédjelöltként dolgoztam, majd 1999-ben jogi szakvizsgát tettem. 1999 óta vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamara bejegyzett tagja. 2010-ig egyéni ügyvédként működtem, kezdetben klasszikus polgári jogi tevékenységet folytattam, majd érdeklődésem a pénzügyi szektor: a bank- és lízingügyletek felé fordult. 2005-től ügyfeleim főként hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások voltak. Ebben az időszakban szereztem második és harmadik diplomámat: előbb ingatlanforgalmi szakjogász, majd tőkepiaci és bankszakjogász lettem. Ügyvédi pályám 2010 augusztusának végén lezárult, bár a Kamarából nem léptem ki, csak szüneteltetem a tagságomat. Az ügyvédi hivatás tanított meg arra, hogy az emberekkel – legyenek azok ügyfelek, az ellenfél képviselői vagy tanúk, egyéb közreműködők – mindig tisztelettel kell bánni és ez idő alatt értettem meg a munka iránti alázat fontosságát.

2010 és 2014 között a kizárólagos állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bankban dolgoztam, igazgatóként a Jogi Osztály és a Refinanszírozás-ellenőrzési Osztály munkáját irányítottam. A fejlesztési bank képviseletét jogtanácsosként láttam el, így 2010 óta a jogtanácsosi névjegyzékben is regisztrált tag vagyok. Már ebben az időszakban is foglalkoztam a nemzeti fejlesztési miniszter megbízásából törvényalkotási ügyekkel: több energetikai jogszabály is a kézjegyemet viseli. 2012-től az MVM Magyar Villamos Művek felügyelő bizottságának tagja voltam, majd 2013-tól az MMBF Földgáztároló Zrt. felügyelőbizottságának elnökhelyettesévé választottak. Éveken át részt vettem az elektronikus útdíjszedési rendszer (HU-GO) bevezetésének előkészítésében, amely végül 2013. július 1-jén indult el. A rendszer alig két és fél hónap alatt behozta a bevezetésre költött összeget.

Jogi pályafutásom sajátos lenyomatát jelenti a tudományos munka: publikációim jelentek meg a Gazdaság és Jog szakfolyóiratban, valamint a Szegedi Egyetem által kiadott tanítási segédanyagban. Rendszeres előadója vagyok a Szegedi Egyetemen tartott atipikus szerződési fórumoknak. 2013-ban alapítottam a Jogi alaplap című internetes jogi szakfolyóiratot, melynek főszerkesztője vagyok.

2014. június 25-én Orbán Viktor miniszterelnök a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává nevezett ki. A ciklus első két évében szabályozásért és kodifikációért felelős helyettes államtitkárként dolgoztam, majd 2015 végétől a vagyonpolitikáért felelős helyettes államtitkári pozíciót is betöltöttem egyidejűleg. Ez lényegében a Magyar Fejlesztési Bank, a teljes MFB-csoport, a Magyar Posta, a Posta-csoport, majd a 2015-ben életre hívott nemzeti közműholding feletti tulajdonosi joggyakorlást fedte le. Jogalkotási szempontból kiemelkedő eredményként tartom számon ebből az időszakból a kiszorítási törvény elfogadását, valamint azon jogszabályok megalkotását, amelyek lehetővé tették, hogy a nemzeti közművek a földgáz és villanyszolgáltatás tekintetében átvehesse a külföldi szolgáltatók ügyfeleit.

2016 nyarán Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter felkért az akkor létrejövő Stratégiai Kabinet és Gazdasági Kabinet működésének szervezésre. 2016 augusztus elsejétől töltöttem be a kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkári pozíciót. 2018 júniusától decemberig a negyedik Orbán-kormány Miniszterelnöki Kormányirodáján dolgoztam helyettes államtitkárként.

2018. július 1-jétől Bártfai-Mager Andrea tárca nélküli miniszter kinevezett a magyar útdíjfizetési rendszert működtető Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának. A NÚSZ-csoporthoz tartozik még a nemzetközi kapcsolatokért felelős Toll Service Zrt., melynek felügyelő bizottsági elnöke vagyok, továbbá a digitális fizetési megoldásokat működtető Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

2019 májusában komoly szakmai elismerésként megválasztottak a Közlekedéstudományi Egyesület elnökségi tagjának. Az Egyesület programjai közül különösen közel áll a szívemhez a közlekedési kultúra napja, amelyhez kapcsolódóan minden évben sokrétű kampányokat, eseményeket szervezünk.

2019 szeptemberétől a polgári nemzeti és keresztény értékrend megőrzése érdekében dolgozom az SDG (Soli Deo Gloria) Alapítvány kuratóriumának elnökeként. Az alapítványt az a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület hozta létre, amely a miniszterelnöki évértékelők szervezőjeként ismert a közvélemény előtt.

A kezdeményezésem alapján jött létre a fiatal műszaki értelmiségiek és kutatók csúcselismeréseként alkalmanként 1 millió forintos pénzjutalommal létrehozott Közlekedési Innovációs Díj, melynek kiosztására első alkalommal 2019 novemberében került sor a Figyelő TOP 200 Gálán, többszáz hazai vállalkozó és cégvezető jelenlétében. Azóta is minden évben sor kerül a díjkiosztóra, igen komoly az érdeklődés a díj iránt. A díj mellett műszaki hallgatóknak és oktatóiknak tervezünk ösztöndíjat indítani alapítványi keretek között.

2004 óta nős vagyok. Nagylányom, Eszter 2005 karácsony estéjén született. Húga, Dorottya 2007 novemberében látta meg a napvilágot. Napjainkat Lola kutyusunk színesíti.

Amatőr teniszjátékos vagyok, versenyengedéllyel is rendelkezem. Elkötelezett híve vagyok a kulturált és biztonságos közlekedés propagálásának, az elmúlt években több közlekedésbiztonsági program és kampány kezdeményezője, arca voltam.

Közéleti ténykedésem legjelentősebb eredményei eddig: politikai értelemben a mai is hatékonynak bizonyuló kabinetkormányzás megszervezése, valamint a napi több, mint 1 milliárd forintos költségvetési bevételt generáló  elektronikus útdíjszedés elindítása, szakmai szempontból pedig az egységes nemzeti közműszolgáltatás megszervezése és az energiabiztonságot szolgáló egyéb intézkedések (földgáztározók nemzeti tulajdonba vételének előkészítése, a közműbekötések díjmentességét biztosító Könnyű Közmű Program, a napelemes áramtermelő rendszerek telepítését megkönnyítő szabályozás kialakítása).