Díjmentesség

 

a/ Mire terjed ki a díjmentesség?

Díjmentessé vált

– a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,

– a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,

– a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.

Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik.

A gázcsatlakozásnál elengedésre kerül a csatlakozási díj és a fogyasztásmérő díja, míg árambekötéseknél elengedésre kerül törvényi szinten a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint.

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

  1. a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
  2. b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter

hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

  1. a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
  2. b) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése

díjmentes.

A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a vállalkozásokra is kiterjedt. Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél díjmentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

 

b/ Mire nem terjed ki a díjmentesség?

Az ún. fogyasztói vezetékre és felhasználói berendezésekre (azaz a magántulajdonba kerülő vezetékek, csövek, kapcsolók, kiállások, dugaljak, csapok stb. beépítésére) a díjmentesség nem vonatkozik. Általános szabály szerint fogyasztói vezetéknek minősül a szolgáltató által telepített mérőórától húzódó vezeték. Nem tartozik emellett a mentesség alá a mellékvízmérő beszerelése.

A díjmentesség nem vonatkozik továbbá a víziközmű társulati tagok tagsági jogviszonyon alapuló fizetési kötelezettségeire, így kifejezetten a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulásra sem.

 

c/ Külterületi ingatlanoknál is érvényesül-e a díjmentesség?

Igen. A díjmentesség a meghatározott korlátok között belterületi és külterületi ingatlanokra is alkalmazható.

 

d/ Csak új építésű ingatlanok esetén vehető-e igénybe a díjmentesség?

Nem. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. Sőt, nem szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fent meghatározott teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a díjmentes bekötés.

 

e/ CSOK mellett is igénybe vehető-e a díjmentesség?

Igen, a kedvezmény CSOK mellett, de attól függetlenül is igénybe vehető.

 

f/ Hol kell bejelenteni az igényeket és mire kell hivatkozni?

Az igényeket a területileg illetékes földgáz és villany elosztó társaságnál, illetve víziközmű szolgáltatónál kell bejelenteni. Bejelentéskor a 2017. évi LVII. törvényre kell hivatkozni.

 

g/ Mit tegyen, ha a szolgáltató elutasítja a jogosnak tartott igényét vagy díjat számol fel a törvény szerint díjmentes szolgáltatásért?

A szolgáltató eljárásával szemben az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság feladatát ellátó járási hivatalokhoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz lehet fordulni.